Trefeddian Hotel

Enjoy our picturesque location with panoramic views of Cardigan Bay coastline. Relax in comfort and enjoy fine food complimented by friendly service.  read more...
 
 
Dyfi Renovations Ltd    
We offer a total property solution from new build, property renovation, maintenance and repair, also a holiday letting service. Rydym yn gwmni sydd yn cynnig gwasanaeth llawn o ddylunio/adeiladu, gyda ystod eang o weithwyr profiadol a pharch.u

  01654 767 111   visit website   email

Welcome to Dyfi Renovations Ltd.

At Dyfi Renovations Ltd, our aim is to not only help you design, renovate or rebuild your dream property, but also to make the process as easy as possible for you. We are a full-service design/build company with a wide range of experience and respected tradesmen.
 
We can assist you with all phases of your property construction or renovation: finding/procuring suitable property or land, architecture and design, building your home and landscaping your garden.

We can maintain your property during the periods of your absence, or if required, generate an income for you through our holiday letting agency 'Dovey Cottages'.
Where possible all our qualified tradesmen are from the local area and have an in-depth knowledge of the unique types of property found in this area.

Our reputation, attention to detail, clear communication and integrity speaks for its self.  At every stage of construction you will have access to the project manager and weekly updates during all phases of the project.
 
To discuss your ideas please call us on Tel: 01654767111, Mobile: 07809204010 or email: info@dyfi-renovations.co.uk

Croeso i 'Dyfi Renovations Ltd'  

Nid yn unig eich cynghori gyda adnewyddu, ail-adeiladu neu dylunio eiddo eich breuddwyd yw nod 'Dyfi Renovations Ltd' ond i wneud y broses yn un mor hawdd a phosib i chi.

Rydym  yn gwmni sydd yn cynnig  gwasanaeth llawn o ddylunio/adeiladu, gyda ystod eang o weithwyr profiadol a pharchus.

Medrwn eich cynorthwyo trwy bob cymal o'r adnewyddu neu ail-adeiladu - darganfod/meddiannu tir addas, dylunio a phensaerniaeth,adeiladu eich cartref a thirlunio eich gardd.

Cynigiwn hefyd wasanaeth cynnal a chadw yn eich absenoldeb, neu beth am gynhyrchu ychydig o incwm gan osod eich eiddo trwy ein asiantaeth gosod 'Dovey Cottages'.
Hoffwn ddefnyddio gweithwyr lleol cymmwysiedig gyda gwybodaeth ddyfn or mathau o eiddo unigryw a cheir  yn ein hardal.

Mae ein enw da, sylw i fanylder, cyfathrebu clir a gonestrwydd yn dweud y cyfan. Byddwch mewn cysylltiad clos a rheolwr y broject a'r wybodaeth diweddaraf yn wythnosol trwy bob cymal or gwaith.
 
I drafod eich syniadau cysylltwch a ni ar Ffon-01654 767111. Ffon symudol- 07809 204010
neu e-bost: info@dyfi-renovations.co.uk

www.Aberdovey-Holidays.com  
www.dovey-cottages.co.uk
This page is maintained directly by Dyfi Renovations Ltd. Aberdyfi.com are not responsible for the accuracy of content.
Page last updated: 27/06/2010Trefeddian Hotel
Enjoy our picturesque location with panoramic views of Cardigan Bay coastline. Relax in comfort and enjoy fine food complimented by friendly service.
read more...

Aberdovey Advertising & Improvements Committee
Making Aberdyfi better
read more...

English Presbyterian Church
If you are visiting Aberdyfi, why not come along to a Sunday morning service at the English Presbyterian Church. The service will begin at 11 am. Coffee or tea is served afterwards. You are very welcome to join us.
read more...

Welsh Cycling Events
Welsh Cycling Events is an organiser of cycling sportive rides and bike training camps based in Aberdyfi
read more...

Dovey Fest
A programme of events for the Aberdyfi summer!
read more...

Dovey Marine
CRABLINES,bait &fishing tackle-chandlery-hardware-shoes-clothing-watches-gifts and much, much more.Brands include BRAKEBURN- ANIMAL-LAZY JACKS-GUL-CREWSAVER-GILL-RIEKER-HITEC -SKECHERS-CROCS & BIRKENSTOCK
read more...

 
     
               
Bookmark Aberdyfi.com with:  Delicious  Digg  reddit  StumbleUpon RSS

Home
| Location | Accommodation | Activities | Attractions | Going out | News | Events | Shops | Services | Weather & Webcams | Editor Login
Site credits | Privacy policy | Disclaimer | Terms & Conditions | Own a page
Website developed and sponsored by Saturn Innovation © Saturn Innovation Ltd 2008 - 2017