Dyfi Cottages - Aberdyfi's Premier Visit Wales Approved Self Catering Agency

We have the best selection of quality and affordable properties in and around Aberdovey read more...
 
 
Dyfi Renovations Ltd    
We offer a total property solution from new build, property renovation, maintenance and repair, also a holiday letting service. Rydym yn gwmni sydd yn cynnig gwasanaeth llawn o ddylunio/adeiladu, gyda ystod eang o weithwyr profiadol a pharch.u

  01654 767 111   visit website   email

Welcome to Dyfi Renovations Ltd.

At Dyfi Renovations Ltd, our aim is to not only help you design, renovate or rebuild your dream property, but also to make the process as easy as possible for you. We are a full-service design/build company with a wide range of experience and respected tradesmen.
 
We can assist you with all phases of your property construction or renovation: finding/procuring suitable property or land, architecture and design, building your home and landscaping your garden.

We can maintain your property during the periods of your absence, or if required, generate an income for you through our holiday letting agency 'Dovey Cottages'.
Where possible all our qualified tradesmen are from the local area and have an in-depth knowledge of the unique types of property found in this area.

Our reputation, attention to detail, clear communication and integrity speaks for its self.  At every stage of construction you will have access to the project manager and weekly updates during all phases of the project.
 
To discuss your ideas please call us on Tel: 01654767111, Mobile: 07809204010 or email: info@dyfi-renovations.co.uk

Croeso i 'Dyfi Renovations Ltd'  

Nid yn unig eich cynghori gyda adnewyddu, ail-adeiladu neu dylunio eiddo eich breuddwyd yw nod 'Dyfi Renovations Ltd' ond i wneud y broses yn un mor hawdd a phosib i chi.

Rydym  yn gwmni sydd yn cynnig  gwasanaeth llawn o ddylunio/adeiladu, gyda ystod eang o weithwyr profiadol a pharchus.

Medrwn eich cynorthwyo trwy bob cymal o'r adnewyddu neu ail-adeiladu - darganfod/meddiannu tir addas, dylunio a phensaerniaeth,adeiladu eich cartref a thirlunio eich gardd.

Cynigiwn hefyd wasanaeth cynnal a chadw yn eich absenoldeb, neu beth am gynhyrchu ychydig o incwm gan osod eich eiddo trwy ein asiantaeth gosod 'Dovey Cottages'.
Hoffwn ddefnyddio gweithwyr lleol cymmwysiedig gyda gwybodaeth ddyfn or mathau o eiddo unigryw a cheir  yn ein hardal.

Mae ein enw da, sylw i fanylder, cyfathrebu clir a gonestrwydd yn dweud y cyfan. Byddwch mewn cysylltiad clos a rheolwr y broject a'r wybodaeth diweddaraf yn wythnosol trwy bob cymal or gwaith.
 
I drafod eich syniadau cysylltwch a ni ar Ffon-01654 767111. Ffon symudol- 07809 204010
neu e-bost: info@dyfi-renovations.co.uk

www.Aberdovey-Holidays.com  
www.dovey-cottages.co.uk
This page is maintained directly by Dyfi Renovations Ltd. Aberdyfi.com are not responsible for the accuracy of content.
Page last updated: 27/06/2010Aberdyfi's Premier Visit Wales Approved Self Catering Agency
Dyfi Cottages
We have the best selection of quality and affordable properties in and around Aberdovey
read more...

 
     
               
Bookmark Aberdyfi.com with:  Delicious  Digg  reddit  StumbleUpon RSS

Home
| Location | Accommodation | Activities | Attractions | Going out | News | Events | Shops | Services | Weather & Webcams | Editor Login
Site credits | Privacy policy | Disclaimer | Terms & Conditions | Own a page
Website developed and sponsored by Saturn Innovation © Saturn Innovation Ltd 2008 - 2018